Jesteś tutaj

iVue

 • jedyne SOCT z możliwością pracy przenośnej np. sala operacyjna, pacjent leżący itp. !!
 • idealne rozwiązanie do obsługi kilku gabinetów !!!
 • certyfikowna baza normatywna dla grubości siatkówki, RNFL i GCC zawierająca 453 oczy

Dane techniczne:

 • moduł siatkówkowy RETINA
 • moduł jaskrowy GLAUCOMA
 • moduł rogówkowy CORNEA
 • badanie non-mydriatic
 • system automatycznej kompensacji wady wzroku pacjenta AUTOFOCUS
 • podgląd dna oka typu SLO Live
 • rozdzielczość osiowa 5μm
 • rozdzielczość poprzeczna 15μm
 • max głębokość skanowania 2,3mm
 • max szerokość skanu B-skan 12mm
 • pełna korelacja skanów z obrazem dna oka
 • obrazowanie i pomiar przekrojów siatkówki

Moduł siatkówkowy RETINA:

 • mapy grubości siatkówki 2D i 3D
 • mapy wyniesienia warstwy nabłonka barwnikowego
 • moduł obrazowania i analizy plamki
 • mapa grubości z podziałem na 9 sektorów zgodnie z ETDRS
 • certyfikowana baza normatywna dla siatkówki *
 • analiza i raport progresji
 • analiza En Face

Moduł jaskrowy GLAUCOMA:

 • moduł typu GDX- pomiar grubości warstwy włókien nerwowych z analizą wyników pomiarów i porównaniem ich z wartościami normatywnymi
 • pomiar i analiza grubości warstwy włókien nerwowych RNFL
 • moduł typu HRT- obrazowanie i analiza siatkówki, w tym pomiar tarczy nerwu wzrokowego, obrzęków siatkówki oraz rejestrowanie występujących w tych strukturach zmian
 • pomiar i analiza parametrów tarczy nerwu wzrokowego m.in.: powierzchnia tarczy, objętość zagłębienia, powierzchnia pierścienia nerwowo-siatkówkowego, współczynnik C/D, C/D poziomy i C/D pionowy
 • moduł GCC- pomiar grubości warstwy komórek zwojowych wokół plamki z analizą wyników pomiarów i porównaniem ich z wartościami normatywnym - jedyne, obiektywne, narzędzie do wykrywania jaskry przed-perymetrycznej
 • certyfikowana baza normatywna dla GDX, HRT i GCC *
 • analiza i raport asymetrii
 • mapy grubości siatkówki 2D i 3D
 • automatyczne wyznaczanie obrysu nerwu wzrokowego z możliwością manualnej korekty

Moduł do analizy i obrazowania rogówki oraz przedniego odcinka oka CORNEA:

 • specjalna przystawka do analizy i obrazowania rogówki oraz przedniego odcinka z rozdzielczością osiową 5μm i poprzeczną 15μm
 • automatyczny pomiar grubości rogówki z automatycznym wyznaczaniem mapy pachymetrycznej i określeniem położenia najcieńszego miejsca rogówki
 • obrazowanie i pomiar kąta przesączania
 • obrazowanie i pomiar menisku łzowego
 • analiza stożka rogówki
 • obrazowanie oraz pomiar warstw rogówki i przedniej komory
 • narzędzia do archiwizacji i pracy w sieci
 • kompletny zestaw gotowy do pracy z zestawem komputerowym, kolorową drukarką laserową i stolik elektro-motoryczny pod tomograf i komputer

* bazy normatywne, certyfikowane przez FDA USA, są gromadzone zgodnie z procedurą zaaprobowaną przez niezależną agencję IRB - Western Institutional Review Board w 15 szpitalach klinicznych i uniwersyteckich na całym świecie

Zdjęcia dodatkowe: 
Materiały do pobrania: 

ul. Szczepankowo 158 b
61-313 Poznań
tel. 61 670 70 41
email: info@medicalpartner.com.pl